คาถาบูชาฤาษีพ่อแก่

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

คาถาบูชาพ่อแก่แก้ไข

โอมนะโม พระภะระตะยะ นะโมนะมะ คันฐะมาลา สิทธานัง กะพะมานะ สัมมาอะระหังวันทามิ

คาถาบูชาขอพรพ่อแก่ก่อนเล่นดนตรี,ขึ้นแสดง,ก่อนลงมือทำงานศิลปะใดๆแก้ไข

อิมัง ทุปะถูปัง บุพพะคันฐัง ครูอาจาริยะคุณณัง อะหังปูเชมิ

โอม อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปริภุญชันตุ