วิธีใช้:การพิสูจน์อักษร

(เปลี่ยนทางจาก วิธีใช้:Proofread)
การพิสูจน์อักษร

การพิสูจน์อักษร เป็นการสร้างงานในวิกิซอร์ซโดยวิธีพิสูจน์อักษรเป็นรายหน้าไปตามไฟล์ต้นฉบับ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำหรือเข้าร่วมได้

ตัวอย่างหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อพิสูจน์อักษร

วิธีทำ แก้ไข

การสร้างงานด้วยวิธีพิสูจน์อักษร มีขั้นตอนดังนี้

ที่ ขั้นตอน ตัวอย่าง วิธีการโดยละเอียด
1 มีไฟล์ต้นฉบับ (อัปโหลดที่คอมมอนส์) ไฟล์:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf
2 สร้างดัชนีชื่อเดียวกับไฟล์นั้น ดัชนี:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf วิธีใช้:หน้าดัชนี
3 สร้างหน้าที่ต้องการ
4 ผสานหน้าตามข้อ 3 ลงในหน้าหลัก จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง วิธีใช้:การผสานหน้า

ดูเพิ่ม แก้ไข