ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2495–ปัจจุบัน)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายและเอกสารทางการ แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

เหตุการณ์ในรัชสมัย แก้ไข

บุคคลที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข