ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2495–ปัจจุบัน)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายและเอกสารทางการแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

เหตุการณ์ในรัชสมัยแก้ไข

บุคคลที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข