ผู้สร้างสรรค์:ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(พ.ศ. 2510–ปัจจุบัน)
นักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยระหว่าง พ.ศ. 2554–2557
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

งานแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข