ผู้สร้างสรรค์:วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
(พ.ศ. 2512–ปัจจุบัน)
นักกฎหมายชาวไทย ศาสตราจารย์กฎหมายมหาชนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรเจตน์ ภาคีรัตน์

งานแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข