รายการงาน
งาน การทำงาน คำอธิบาย
1.1 Green check.svg เสร็จสิ้น เปลี่ยนแม่แบบจาก "หัวราชกิจจานุเบกษา" (แบบเก่า) เป็น "หัวราชกิจจานุเบกษาสลับ" พร้อมปรับพารามิเตอร์ (การอภิปราย/แจ้งงาน)
1.2 Green check.svg เสร็จสิ้น เปลี่ยนแม่แบบจาก "หัวราชกิจจานุเบกษา" (แบบเก่า) เป็น "หัวราชกิจจานุเบกษาสลับ" พร้อมปรับพารามิเตอร์ ในเนมสเปซดัชนี
2 Green check.svg เสร็จสิ้น เปลี่ยนแม่แบบจาก "หัวราชกิจจานุเบกษาสลับ" เป็น "หัวราชกิจจานุเบกษา" (หลังย้าย "หัวราชกิจจานุเบกษาสลับ" ไปแทนตัวเก่าแล้ว) (การอภิปราย/แจ้งงาน)
3 Green check.svg เสร็จสิ้น เปลี่ยนแม่แบบจาก "หัวราชกิจจานุเบกษาซ้าย" และ "หัวราชกิจจานุเบกษาขวา" เป็น "หัวราชกิจจานุเบกษา" (หลังย้าย "หัวราชกิจจานุเบกษาสลับ" ไปแทนตัวเก่าแล้ว) พร้อมปรับพารามิเตอร์
4 Green check.svg เสร็จสิ้น เอาลิงก์ภายในออกจาก ดัชนี:รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐.pdf (การอภิปราย)