สารบัญ

คำนำ · คำชี้แจง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ฮ.
โฮเต็ล
โฮเต็ล  สถานที่ที่มีความเป็นอยู่ในทางกฎหมายเป็นทำนองเดียวกับโรงแรม (ดู โรงแรม)