ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้สร้างสรรค์:พระแสงสิทธิการ (แสง นนทสุต)"

สร้างหน้าด้วย "{{ผู้สร้างสรรค์ <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อต้น = พระ | ชื่อท้าย = แสงสิทธิ​การ (แสง นนทสุต) | ชื่อย่อ = ส | เรียงชื่อ = yes | ศักราช = พ.ศ. | ปีเกิด = ? | ปีตาย = ? | รูป = | บรรยายรูป = {{PAGENAME}} | ตั้งตรง = | อ..."
(สร้างหน้าด้วย "{{ผู้สร้างสรรค์ <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อต้น = พระ | ชื่อท้าย = แสงสิทธิ​การ (แสง นนทสุต) | ชื่อย่อ = ส | เรียงชื่อ = yes | ศักราช = พ.ศ. | ปีเกิด = ? | ปีตาย = ? | รูป = | บรรยายรูป = {{PAGENAME}} | ตั้งตรง = | อ...")
(ไม่แตกต่าง)
39,275

การแก้ไข