วิชาเหมือนสินค้า

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

     วิชาเหมือนสินค้า
 อันมีค่าอยู่เมืองไกล
 ต้องยากลำบากไป
 จึงจะได้สินค้ามา

  จงตั้งเอากายเจ้า
 เป็นสำเภาอันโสภา
 ความเพียรเป็นโยธา
 แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

  นิ้วเป็นสายระยาง
 สองเท้าต่างสมอใหญ่
 ปากเป็นนายงานไป
 อัชฌาสัยเป็นเสบียง

  สติเป็นหางเสือ
 ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
 ถือไว้อย่าให้เอียง
 ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

  ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
 ส่องดูแถวแนวหินผา
 เจ้าจงเอาหูตา
 เป็นล้าต้าฟังดูลม

  ขึ้เกียจคือปลาร้าย
 จะทำลายให้เรือจม
 เอาใจเป็นปืนคม
 ยิงระดมให้จมไป

  จึงจะได้สินค้ามา
 คือวิชาอันพิสมัย
 จงหมั่นมั่นหมายใจ
 อย่าได้คร้านการวิชา .