สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 4

กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394–2411)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2402แก้ไข

  1. ประกาศการเสด็จประพาศหัวเมืองชายทเลฝ่ายตวันตก ลงวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8 จ.ศ. 1221

พ.ศ. 2408แก้ไข

  1. ประกาศพระราชบัญญัติลักภา ลงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1227

พ.ศ. 2410แก้ไข

  1. ประกาศพระราชบัญญัติผัวขายเมีย ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1229
  2. ประกาศให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในหนังสือกราบบังคมทูลณวันเดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ปีมะโรง ยังเปนนพศก

พ.ศ. 2411แก้ไข

  1. ประกาศพระราชบัญญัติลักภา ลงวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1230
  2. ประกาศให้ผู้จะตั้งตุลาการเลือกสรรตุลาการที่ลูกความไม่รังเกียจ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1230