สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 5

กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411–2453)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

งานรวม แก้ไข

งานรายเรื่อง แก้ไข

2411 แก้ไข

 1. ประกาศว่าด้วยทาษลูกหนี้ไม่มีเงินดอกเบี้ยเสียแก่เจ้าหนี้นายเงินก็เฆี่ยนลดเงินดอกเบี้ย 3 ทีต่อตำลึง ลงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1230
 2. พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว ลงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1230

2416 แก้ไข

 1. ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1235

2417 แก้ไข

 1. ประกาศเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 2. ประกาศลูกทาส ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 3. พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236
 4. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236

2418 แก้ไข

 1. กฎหมายโปลิศ ซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนคร นอกพระนคร 53 ข้อ ออกในปีกุน สัปตศก 1237 (ต้นฉบับ)

2429 แก้ไข

 1. ประกาศให้จับผู้ร้าย ลงวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1248

2431 แก้ไข

 1. ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1250

2434 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110

2435 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 111
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบาลก่อนฟ้องความอาญา

2436 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเปนการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยามที่ต้องหาว่า กระทำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ (ร.ศ. 112)

2437 แก้ไข

 1. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง

2438 แก้ไข

 1. ประกาศในการเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114

2439 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ศก 115

2440 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก 116

2441 แก้ไข

 1. ประกาศพระราชนิยมเรื่องเวลา ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 117

2442 แก้ไข

 1. ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทรศก 113 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118
 2. พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาทด้วยการพูดฤๅเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษนาการ รัตนโกสินทร์ศก 118

2443 แก้ไข

 1. ประกาศใช้ทุ่มโมงยาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ร.ศ. 119
 2. ประกาศลักษณฉ้อ ลงวันที่ 25 กันยายน ร.ศ. 119
 3. ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่นในระหว่างผัวเมีย ลงวันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ. 119
 4. พระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119

2444 แก้ไข

 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ 2 มาตรา รัตนโกสินทรศก 120
 2. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120
 3. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 120

2445 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณมรฎก รัตนโกสินทรศก 121

2446 แก้ไข

 1. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122
 2. ประกาศตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ร.ศ. 122

2447 แก้ไข

 1. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123

2448 แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติทาษ รัตนโกสินทรศก 124
 2. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก 124

2450 แก้ไข

 1. กฎอัยการศึก ร.ศ. 126
 2. ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127 ในกรุงเทพฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม ร.ศ. 126
 3. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา รัตนโกสินทรศก 126

2451 แก้ไข

 1. กฎหมายลักษณอาญา (ร.ศ. 127)
 2. ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 127
 3. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127
 4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 127
 5. พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127
 6. สัญญาในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงชื่อกันที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 127

2452 แก้ไข

 1. ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128