สถานีย่อย:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เครื่องหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • คำสั่งศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ พศ 76/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ความอาญา ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้คัดค้าน เรื่อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์