สถานีย่อย:ขุนช้างขุนแผน

ภาพเณรแก้วแอบเข้าห้องนางพิม โดย เหม เวชกร (2507)

งานแก้ไข