สถานีย่อย:คณะองคมนตรี

คณะองคมนตรีของประเทศไทย
คณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ไทย เดิมเรียก ปรีวีเคาน์ซิล, สภาที่ปรึกษาในพระองค์, องคมนตรีสภา, และ สภากรรมการองคมนตรี มีสำนักงานเลขานุการ เรียก สำนักเลขาธิการองคมนตรี ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานองคมนตรี
เครื่องหมายของคณะองคมนตรี

งานแก้ไข