สถานีย่อย:โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
หลวงดำรงธรรมสาร (มี ธรรมาชีวะ) ปลัดกรมอัยการ ก่อตั้งขึ้นใน ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) อาคารดั้งเดิมยังมีอยู่ที่สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ
อาคารโรงพิมพ์ที่สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ

งานแก้ไข

2412แก้ไข

2444แก้ไข

2445แก้ไข

2451แก้ไข

2461แก้ไข

2467แก้ไข

2468แก้ไข

2469แก้ไข

2470แก้ไข

2472แก้ไข

2476แก้ไข

2481แก้ไข

2498แก้ไข

2506แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข