สถานีย่อย:โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
หลวงดำรงธรรมสาร (มี ธรรมาชีวะ) ปลัดกรมอัยการ ก่อตั้งขึ้นใน ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) อาคารดั้งเดิมยังมีอยู่ที่สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ
อาคารโรงพิมพ์ที่สี่กั๊กพระยาศรี กรุงเทพฯ

งานที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข