วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ไว้ใช้แสดงฉบับ ๆ ต่างของงานงานหนึ่ง ไม่ว่าจะมีชื่อเดียวกันหรือผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันหรือไม่ (ดูเพิ่ม วิกิซอร์ซ:ฉบับ)

แม่แบบนี้จะใส่หน้าลงใน หมวดหมู่:หน้าฉบับ

ถ้าต้องการแก้ไขความกำกวม (งานมีชื่อเดียวกัน) ใช้ แม่แบบ:แก้ความกำกวม

วิธีใช้แก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้เป็นอย่างเดียวกับ แม่แบบ:หัวเรื่อง โปรดดูคำอธิบายโดยละเอียดในแม่แบบนั้น

ภาษาไทยแก้ไข

{{ฉบับ
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = 
| ส่วน = 
| ปี = 
| ผู้สร้างสรรค์ = 
| ผู้แปล = 
| บรรณาธิการ = 
| ก่อนหน้า = 
| ถัดไป = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| สถานีย่อย = 
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง = 
| วิกิพีเดีย = 
| หมวดหมู่คอมมอนส์ = 
| วิกิสนเทศ = 
| วิกิคำคม = 
| หมายเหตุ = 
}}

ภาษาอังกฤษแก้ไข

{{versions
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = 
| section = 
| year = 
| author = 
| translator = 
| editor = 
| previous = 
| next = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| portal = 
| related_author = 
| wikipedia = 
| commonscat = 
| wikidata = 
| wikiquote = 
| notes = 
}}