แม่แบบ:หัวบางกอกรีกอเดอ

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:หบร)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์ แก้ไข

แม่แบบนี้ไว้ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับบางกอกรีกอเดอ โดยใช้ในเนมสเปซดัชนี ในช่องหัวเรื่อง

แม่แบบนี้จะช่วยสร้างหน้าซ้ายขวาที่มีส่วนตัวต่างกัน

วิธีใช้ แก้ไข

{{หบร|1=[เลือกรูปแบบ]|2=[ใส่เลขหน้า]|3=[ใส่เลขเล่ม]}}

รูปแบบที่เลือกได้ มีดังนี้

ตัวเลือก ตัวอย่างการแสดงผล
1
1.
Vol. 1
Bangkok Recorder.

2
Vol. 1
1.
Bangkok Recorder.

3
เล่มที่ ๑
จดหมายเหตุ คือ บางกอกรีกอเดอ

4
เล่มที่ ๑
จดหมายเหตุ คือ บางกอกรีกอเดอ

5
1.
Vol. 1
The Bangkok Recorder.

6
Vol. 1
1.
The Bangkok Recorder.