วัตถุประสงค์ แก้ไข

ใช้สร้างเศษส่วนแบบไม่มีเส้นคั่น

วิธีใช้ แก้ไข

{{ศมมส|ตัวบน|ตัวล่าง}}

เช่น

{{ศมมส|12|34}}
12/34

การปรับแต่ง แก้ไข

สิ่งที่ปรับแต่ง พารามิเตอร์ หมายเหตุ
แบบเต็ม แบบย่อ
ขนาดอักษร font-size= fs= ค่าอัตโนมัติ คือ "85%", ถ้าปรับแต่ง ไม่ต้องใส่ "%"
ทิศทางแนวนอน text-align= ta= ค่าอัตโนมัติ คือ "center" (กลาง), ปรับเป็นอย่างอื่นด้วยคำ "left" (ซ้าย) หรือ "right" (ขวา)
ระยะแนวตั้ง vertical-align= va= ค่าอัตโนมัติ คือ "-0.5em", ถ้าปรับแต่ง ไม่ต้องใส่ "em"

ดูเพิ่ม แก้ไข