ไฟล์:คำพิพากษา ๒๕๐๐-๑๘๕๘.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(983 × 1,504 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 21 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q17198895
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Judgment in the Red-Number Case 1858/2500 dated 30 October 2500 BE (1957 CE)
ไทย: คำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๘/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๐
ชื่อเรื่องรอง
English: A criminal case between a public prosecutor, Department of Public Prosecution, Prosecutor, and Nai Sa-nga Nueangniyom, Accused, regarding defamation and insult against the Monarch
ไทย: ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัย กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
ผู้เผยแพร่
English: Suphot Dantrakun
ไทย: สุพจน์ ด่านตระกูล
โรงพิมพ์
English: Sukkhaphap Chai
ไทย: สุขภาพใจ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 30 ตุลาคม พ.ศ. 2500
publication_date QS:P577,+1957-10-30T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: ศาลอาญา. (๒๕๔๔). "คำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๘/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยกรม กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์". ใน สุพจน์ ด่านตระกูล (ผู้รวบรวม), ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (น. ๓๐๓–๓๐๔). (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. ISBN 9744090413.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน19:38, 14 เมษายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 19:38, 14 เมษายน 2564หน้า 983 × 1,504, 2 (21 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Institution:Criminal Court of Thailand}} from {{th|1=ศาลอาญา. (๒๕๔๔). "คำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๘/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ ความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยกรม กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์''. ใน สุพจน์ ด่านตระกูล (ผู้รวบรวม), ''ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต'' (น. ๓๐๓–๓๐๔). (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. {{isbn|9744090413}}.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์