ไฟล์:บอกแก้ รก (๒๔๗๗-๑๐-๐๗).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(825 × 1,270 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 27 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Errata for the Government Gazette, Juridical Edition, Volume 51, Issue 27

ไทย: บอกแก้ ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๒๗

 s:th:บอกแก้ ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม 51 ตอนที่ 27  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q16305279
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Errata for the Government Gazette, Juridical Edition, Volume 51, Issue 27
ไทย: บอกแก้ ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๒๗
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 7 ตุลาคม พ.ศ. 2477
publication_date QS:P577,+1934-10-07T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "บอกแก้ ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๒๗". (๒๔๗๗, ๗ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ง. หน้า ๒๒๙๗–๒๒๙๘. (parts 1, 2)

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน06:18, 13 กรกฎาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 06:18, 13 กรกฎาคม 2564หน้า 825 × 1,270, 2 (27 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Institution:Cabinet Secretariat of Thailand}} from {{th|1="บอกแก้ ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๒๗". (๒๔๗๗, ๗ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ง. หน้า ๒๒๙๗–๒๒๙๘. (parts [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2297.PDF 1], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2298.PDF 2])}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์