ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระมหา
(พ.ศ. 2470–2559)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 จนถึงสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กฎหมายแก้ไข

เอกสารทางการแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

เหตุการณ์ในรัชสมัยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข