สถานีย่อย:รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519
รัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้า

กฎหมาย แก้ไข

คำสั่ง แก้ไข

แถลงการณ์ แก้ไข

ประกาศ แก้ไข

พระบรมราชโองการ แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข