ผู้สร้างสรรค์:วอลเทอร์ เครน

เครน, วอลเทอร์
(ค.ศ. 1845–1915)
(Walter Crane) นักเขียนและจิตรกรชาวบริเตน
วอลเทอร์ เครน

งานภาพประกอบแก้ไข

  1. เจ้าชายกบ, โดย พี่น้องกริมม์ (พ.ศ. 2417), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
  2. โฉมงามกับอสูร, โดย กราบรีแยล-ซูซาน เดอ วีย์เนิฟ (พ.ศ. 2417), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
  3. อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ, โดย ไม่ปรากฏ (พ.ศ. 2417), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1927 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี ส่วนคำแปล ฉบับแก้ไขปรับปรุงภายหลัง หรืองานที่เผยแพร่ภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อาจยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในบางประเทศหรือพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าเผยแพร่มาแล้วยาวนานเท่าไร