แม่แบบ:เอกสารศาล

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างส่วนต้นของเอกสารทางศาลของประเทศไทย เช่น คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย ฯลฯ เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการ

แผนผังแก้ไข

ซ้ายบน
ขวาบน
 
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ซ้ายกลาง
ขวากลาง

กลาง2
กลาง
ซ้ายล่าง
ขวาล่าง
 
ซ้ายล่าง2
ขวาล่าง2
 

วิธีใช้แก้ไข

โค้ดที่ใช้ทั่วไปแก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้

{{เอกสารศาล
|ซ้ายบน = 
|ขวาบน = 
|ซ้ายกลาง = 
|ขวากลาง = 
|กลาง = 
|ซ้ายล่าง = 
|ขวาล่าง = 
|ซ้ายล่าง2 = 
|ขวาล่าง2 = 
}}

หรือ

{{เอกสารศาล
<!-- บน -->
|ซ้ายบน = 
|ขวาบน = 

<!-- กลาง -->
|ซ้ายกลาง = 
|ขวากลาง = 
|กลาง = 

<!-- ล่าง 1 -->
|ซ้ายล่าง = 
|ขวาล่าง = 

<!-- ล่าง 2 -->
|ซ้ายล่าง2 = 
|ขวาล่าง2 = 
}}

โค้ดทั้งหมดแก้ไข

โค้ดทั้งหมดมีดังนี้

{{เอกสารศาล
<!-- ซ้าย -->
|ซ้ายบน = 
|ซ้ายกลาง = 
|ซ้ายล่าง = 
|ซ้ายล่าง2 = 

<!-- ขวา -->
|ขวาบน = 
|ขวากลาง = 
|ขวาล่าง = 
|ขวาล่าง2 = 

<!-- กลาง -->
|กลาง = 
|เขียนทับกลาง = 
|ขนาดกลาง = 
|กลาง2 = 
|เขียนทับกลาง2 = 

<!-- ครุฑ -->
|ครุฑ = 
|ขนาดครุฑ = 
|บรรยาย = 
|รูป = 
|mt = 
}}

คำอธิบายแก้ไข

ช่องทั่วไปแก้ไข

ที่ ช่อง คำอธิบาย
1 ซ้ายบน สำหรับใส่ข้อความด้านซ้ายบนปีกครุฑ
2 ขวาบน สำหรับใส่ข้อความด้านขวาบนปีกครุฑ
3 ซ้ายกลาง สำหรับใส่ข้อความด้านซ้ายขาครุฑ
4 ขวากลาง สำหรับใส่ข้อความด้านขวาขาครุฑ
5 กลาง
  • สำหรับใส่ข้อความตรงกลาง ถัดจาก "ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์" ลงมา
  • ขนาดอัตโนมัติ คือ 140%, เปลี่ยนได้โดยใช้โค้ด |ขนาดกลาง= แล้วเติมขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่อักษร "%")
  • สามารถเขียนทับทั้งหมดได้ด้วยโค้ด |เขียนทับกลาง=
6 กลาง2
  • จะขึ้นว่า "ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์" โดยอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนข้อความได้ด้วยโค้ด |กลาง2=
  • ขนาดอัตโนมัติ คือ 140%, เปลี่ยนได้โดยใช้โค้ด |ขนาดกลาง2= แล้วเติมขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่อักษร "%")
  • สามารถเขียนทับทั้งหมดได้ด้วยโค้ด |เขียนทับกลาง2=
7 ซ้ายล่าง สำหรับใส่ข้อความด้านซ้ายตีนครุฑ
8 ขวาล่าง สำหรับใส่ข้อความด้านขวาตีนครุฑ
9 ซ้ายล่าง2 สำหรับใส่ข้อความด้านซ้ายตีนครุฑอีกชั้นหนึ่ง
10 ขวาล่าง2 สำหรับใส่ข้อความด้านขวาตีนครุฑอีกชั้นหนึ่ง

ตราครุฑแก้ไข

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1
2
3
4
5 รูปที่ใช้อัตโมัติ
6
7

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

บางกรณี รูปครุฑอาจทับตัวอักษรตรงกลางได้ ให้แก้โดยเพิ่มโค้ด |mt= แล้วเติมขนาดความสูงเข้าไป (เป็นตัวเลข เช่น "30")

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{เอกสารศาล
|ซ้ายบน = ◯ (๓๑ ทวิ)
|ขวาบน = {{เส้นใต้|สำหรับศาลใช้}}
|ซ้ายกลาง = คำพิพากษา
|ซ้ายล่าง = ที่ ๖๐๘๓/๒๕๔๖
|ขวาล่าง = ศาลฎีกา<br>วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖
}}
{{กลาง|ความอาญา}}
{|
|-
| rowspan=3 | ระหว่าง
| rowspan=3 width=10em | 
| rowspan=3 width=10em | {{ปก2|4|l}}
| พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
| โจทก์
|-
| นางสุดา ปรัชญาภัทร
| โจทก์ร่วม
|-
| นายเสริม สาครราษฎร์
| จำเลย
|-style="vertical-align:top;"
| เรื่อง
|
|
| colspan=2 | ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ
|-
|}

ผลลัพธ์แก้ไข

◯ (๓๑ ทวิ)
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำพิพากษา

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ที่ ๖๐๘๓/๒๕๔๖
ศาลฎีกา
วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖
 
ความอาญา
ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์
นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม
นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย
เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{เอกสารศาล
|ซ้ายกลาง = (๒๓)<br>คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
|กลาง = ศาลรัฐธรรมนูญ
|ซ้ายล่าง = คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
|ขวาล่าง = เรื่องพิจารณาที่ ต. ๔๕/๒๕๖๑
|ขวาล่าง2 = วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
}}
{|
|-
|
|rowspan=3| {{ปก2|4|l}}
|นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ
|width=50em|
|ผู้ร้อง
|-
|ระหว่าง
|-
|
|—
|
|ผู้ถูกร้อง
|-
|}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|เรื่อง
|width=10em|
|นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
|-
|}

ผลลัพธ์แก้ไข

ตราครุฑ
ตราครุฑ
(๒๓)
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่องพิจารณาที่ ต. ๔๕/๒๕๖๑
 
วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
 
นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

ดูเพิ่มแก้ไข