แม่แบบ:หน้าคำพิพากษา

 (๓๑ ทวิ)
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
– ๑ –
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างส่วนหัวของหน้าคำพิพากษาหรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน

วิธีใช้แก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้

โค้ดทั่วไปแก้ไข

{{นคพ|[เลขหน้า]}}

โค้ดทั้งหมดแก้ไข

{{นคพ
|1 = [เลขหน้า]
|2 = [เพิ่มเข้ามา แล้วปล่อยว่างไว้ ถ้าต้องการให้ข้อความบนครุฑหายไปทั้งหมด]
|3 = [เพิ่มเข้ามา แล้วปล่อยว่างไว้ ถ้าต้องการให้เหลือแต่เลขหน้า]
|4 = [เพิ่มเข้ามา แล้วปล่อยว่างไว้ ถ้าต้องการให้คำว่า "ทวิ" หายไป หรือเติมข้อความที่ต้องการเข้าไปแทน]
|3 = [เพิ่มเข้ามา แล้วปล่อยว่างไว้ ถ้าต้องการวงกลมหายไป หรือเติมข้อความที่ต้องการเข้าไปแทน]
}}

ตราครุฑแก้ไข

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1 Thai government Garuda emblem (Version 1).svg
2 Thai government Garuda emblem (Version 2).svg
3 Thai government Garuda emblem (Version 3).svg
4 Thai government Garuda emblem (Version 4).svg
5 Thai government Garuda emblem (Version 5).svg รูปที่ใช้อัตโมัติ
6 Thai government Garuda emblem (Version 6).svg
7 Thai government Garuda emblem (Version 7).svg

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

ตัวอย่าง 1แก้ไข

{{นคพ|๑๒๓}}
 (๓๑ ทวิ)
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
– ๑๒๓ –

ตัวอย่าง 2แก้ไข

{{นคพ|๑๒๓|4=พ.|ครุฑ=1}}
 (๓๑ พ.)
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
– ๑๒๓ –

ตัวอย่าง 3แก้ไข

{{นคพ|๑๒๓|}}


ตราครุฑ
– ๑๒๓ –

ตัวอย่าง 4แก้ไข

{{นคพ|๑๒๓||}}


– ๑๒๓ –

ดูเพิ่มแก้ไข