ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

สุริยพงษ์ผริตเดช, พระเจ้า
(พ.ศ. 2374–2461)
เจ้าประเทศราชของสยาม ครองนครเมืองน่านตั้งแต่ พ.ศ. 2436 จนพิราลัยใน พ.ศ. 2461
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

งาน แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข