สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 5

กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411–2453)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2411แก้ไข

 1. ประกาศว่าด้วยทาษลูกหนี้ไม่มีเงินดอกเบี้ยเสียแก่เจ้าหนี้นายเงินก็เฆี่ยนลดเงินดอกเบี้ย 3 ทีต่อตำลึง ลงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1230
 2. พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว ลงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1230

พ.ศ. 2416แก้ไข

 1. ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1235

พ.ศ. 2417แก้ไข

 1. ประกาศเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 2. ประกาศลูกทาส ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 3. พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236
 4. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236

พ.ศ. 2429แก้ไข

 1. ประกาศให้จับผู้ร้าย ลงวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1248

พ.ศ. 2431แก้ไข

 1. ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1250

พ.ศ. 2434แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110

พ.ศ. 2435แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 111
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบาลก่อนฟ้องความอาญา

พ.ศ. 2436แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเปนการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยามที่ต้องหาว่า กระทำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ (ร.ศ. 112)

พ.ศ. 2437แก้ไข

 1. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง

พ.ศ. 2438แก้ไข

 1. ประกาศในการเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114

พ.ศ. 2439แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ศก 115

พ.ศ. 2440แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก 116

พ.ศ. 2441แก้ไข

 1. ประกาศพระราชนิยมเรื่องเวลา ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 117

พ.ศ. 2442แก้ไข

 1. ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทรศก 113 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118
 2. พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาทด้วยการพูดฤๅเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษนาการ รัตนโกสินทร์ศก 118

พ.ศ. 2443แก้ไข

 1. ประกาศใช้ทุ่มโมงยาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ร.ศ. 119
 2. ประกาศลักษณฉ้อ ลงวันที่ 25 กันยายน ร.ศ. 119
 3. ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่นในระหว่างผัวเมีย ลงวันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ. 119
 4. พระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119

พ.ศ. 2444แก้ไข

 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ 2 มาตรา รัตนโกสินทรศก 120
 2. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120
 3. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 120

พ.ศ. 2445แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณมรฎก รัตนโกสินทรศก 121

พ.ศ. 2446แก้ไข

 1. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122
 2. ประกาศตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ร.ศ. 122

พ.ศ. 2447แก้ไข

 1. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123

พ.ศ. 2448แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติทาษ รัตนโกสินทรศก 124
 2. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก 124

พ.ศ. 2450แก้ไข

 1. กฎอัยการศึก ร.ศ. 126
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา รัตนโกสินทรศก 126

พ.ศ. 2451แก้ไข

 1. กฎหมายลักษณอาญา (ร.ศ. 127)
 2. ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 127
 3. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127
 4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 127
 5. สัญญาในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงชื่อกันที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 127

พ.ศ. 2452แก้ไข

 1. ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128