วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างส่วนต้นของหนังสือภายนอกของราชการไทย เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการ

แผนผังแก้ไข

ลับ (8)
ตราครุฑ
ด่วน (7)
ที่ ที่ (1)
จาก (2)

วัน (3)

เรื่อง เรื่อง (4)
เรียน เรียน (5)
พิเศษหัว (10) พิเศษ (9)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบ (6)

วิธีใช้แก้ไข

โค้ดที่ใช้ทั่วไปแก้ไข

ใช้โค้ดดังนี้ แบบคำหรือแบบเลขก็ได้

แบบคำแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = 
|จาก = 
|วัน = 
|เรื่อง = 
|เรียน = 
|แนบ = 
|ด่วน = 
|ลับ = 
|พิเศษ = 
|พิเศษหัว = 
}}

แบบเลขแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
|1 = 
|2 = 
|3 = 
|4 = 
|5 = 
|6 = 
|7 = 
|8 = 
|9 = 
|10 = 
}}

โค้ดทั้งหมดแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
<!-- หัว -->
|ที่ = 
|จาก = 
|วัน = 
|ด่วน = 
|ลับ = 
|เขียนทับลับ = 
|mt = 

<!-- ใต้ครุฑ -->
|เรื่อง = 
|เรียน = 
|เขียนทับเรียน = 
|แนบ = 
|พิเศษ = 
|พิเศษหัว = 

<!-- ครุฑ -->
| ครุฑ = 
| ขนาดครุฑ = 
| บรรยาย = 
| รูป = 
}}

คำอธิบายแก้ไข

ช่องทั่วไปแก้ไข

ช่อง คำอธิบาย
แบบเลข แบบคำ คำที่ใช้แทนได้
1 ที่ เลขที่ ใส่เลขที่ของหนังสือ (เช่น "นร 1234/5678")
2 จาก ที่อยู่
3 วัน วันที่
  • ใส่วันที่
  • จะพบว่า มีบางกรณีที่วันซ้อนกับตราครุฑ ให้แก้โดยเพิ่มโค้ด |mt= แล้วลองปรับขนาดความสูง (ใส่เป็นเลข, เช่น "70")
4 เรื่อง ใส่เรื่อง
5 เรียน ถึง
  • ใส่บุคคลที่จ่าถึง
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนคำว่า "เรียน" เป็นคำอื่น (เช่น "กราบเรียน", "ถึง" ฯลฯ) ให้เพิ่มโค้ด |เขียนทับเรียน= แล้วเติมข้อความที่ต้องการลงไป
6 แนบ เอกสารแนบ /
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ใส่สิ่งที่ส่งมาด้วย ถ้ามี
7 ด่วน
  • สำหรับข้อความระบุความด่วน (เช่น "ด่วนที่สุด") ถ้ามี
  • ถ้าต้องการใส่สี อาจใช้แม่แบบอื่น (เช่น แม่แบบ:สี) ช่วย
8 ลับ
  • สำหรับข้อความระบุชั้นความลับ (เช่น "ลับมาก") ถ้ามี
  • ถ้าต้องการใส่สี อาจใช้แม่แบบอื่น (เช่น แม่แบบ:สี) ช่วย
ช่องพิเศษ
9 พิเศษ มีช่องพิเศษช่อง 1 อยู่ใต้ช่อง "เรียน" สำหรับใส่ข้อความที่อาจมี เช่น เอกสารที่อ้างถึง
10 พิเศษหัว ใส่ชื่อหัวข้อของช่อง "พิเศษ" นั้น (เช่น "อ้างถึง")

ตราครุฑแก้ไข

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1 Thai government Garuda emblem (Version 1).svg
2 Thai government Garuda emblem (Version 2).svg
3 Thai government Garuda emblem (Version 3).svg
4 Thai government Garuda emblem (Version 4).svg
5 Thai government Garuda emblem (Version 5).svg รูปที่ใช้อัตโมัติ
6 Thai government Garuda emblem (Version 6).svg
7 Thai government Garuda emblem (Version 7).svg

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

ตัวอย่างที่ 1แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
| ที่ = สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| จาก = คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| วัน = ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| เรื่อง = ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| เรียน = ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
| พิเศษหัว = อ้างถึง
| พิเศษ = หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| แนบ = สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| ด่วน = ด่วนที่สุด
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
| 1 = สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| 2 = คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| 3 = ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| 4 = ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| 5 = ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| 6 = สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| 7 = ด่วนที่สุด
| 9 = หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| 10 = อ้างถึง
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
| สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| ด่วนที่สุด
| 
| หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| อ้างถึง
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
}}

ผลลัพธ์แก้ไข

ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
คณะกรรมาธิการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตัวอย่างที่ 2แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|จาก = กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|วัน = ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|เรื่อง = ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|เรียน = เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|ด่วน = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|ลับ = {{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|1 = ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|2 = กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|3 = ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|4 = ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|5 = เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|7 = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|8 = {{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|
|{{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|{{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

ผลลัพธ์แก้ไข

ลับมาก
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

ตัวอย่างที่ 3แก้ไข

โค้ดแก้ไข

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = ๐๐๔/๒๕๖๓
|จาก = วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|วัน = ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|เรื่อง = ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|เรียน = สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|1 = ๐๐๔/๒๕๖๓
|2 = วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|3 = ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|4 = ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|5 = สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|๐๐๔/๒๕๖๓
|วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

ผลลัพธ์แก้ไข

ตราธรรมจักร
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓
วัดดอนไชย ตำบลหย่วน
อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
เรียน สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า


ดูเพิ่มแก้ไข