แม่แบบ:ลิงก์ไปงานแปลย่อย

"[[งานแปล:|]]", แปลจากภาษาที่ไม่อาจระบุได้ โดย วิกิซอร์ซ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์

แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สร้างลิงก์ไปยังหน้าย่อยในเนมสเปซ "งานแปล"

วิธีใช้

แก้ไข
{{ลปงปย|1=|2=|3=|4=|5=|6=|7=}}

หรือ

{{ลปงปย|งาน=|ผู้สร้างสรรค์=|ปี=|งานหลัก=|ภาษา=|แสดงงาน=|แสดงงานหลัก=}}

อธิบาย

แก้ไข
ช่อง อธิบาย
1 งาน ใส่ชื่อหน้าของงาน
2 ผู้สร้างสรรค์ ใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์ จะลิงก์ไปเนมสเปซผู้สร้างสรรค์, ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ หรือมีหลายคน ฯลฯ ให้เพิ่ม |เขียนทับผู้สร้างสรรค์= แล้วกรอกข้อมูลตามต้องการ
3 ปี ใส่เลขปี, จะใส่ศักราช (พ.ศ., ค.ศ. ฯลฯ) นำก็ได้
4 งานหลัก ใส่ชื่อหน้าของงานหลัก
5 ภาษา ใส่รหัสของภาษาต้นฉบับ, เช่น ภาษาอังกฤษ ใส่ "en" (ดูรหัสทั้งหมดที่ en:Template:ISO 639 name/doc)
6 แสดงงาน ใส่ชื่องานที่ต้องการให้แสดงแทนชื่อตามช่อง 1
7 แสดงงานหลัก ใส่ชื่องานหลักที่ต้องการให้แสดงแทนชื่อตามช่อง 4

ตัวอย่าง

แก้ไข
# {{ลปงปย
|1 = รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)/พระราชดำรัส
|2 = พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
|3 = ค.ศ. 1791
|4 =  รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)
|5 = fr
|6 = พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1791
|7 = รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
}}

หรือ

# {{ลปงปย
|งาน = รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)/พระราชดำรัส
|ผู้สร้างสรรค์ = พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
|ปี = ค.ศ. 1791
|งานหลัก =  รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)
|ภาษา = fr
|แสดงงาน = พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1791
|แสดงงานหลัก = รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
}}
ผลลัพธ์
  1. "พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1791", โดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ใน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข
แม่แบบ ชื่อย่อ วัตถุประสงค์
เนมสเปซหลัก
แม่แบบ:ลิงก์ไปงาน แม่แบบ:ลปง ใช้ลิงก์ไปหน้าหลัก
แม่แบบ:ลิงก์ไปงานย่อย แม่แบบ:ลปงย ใช้ลิงก์ไปหน้าย่อย
เนมสเปซ "งานแปล"
แม่แบบ:ลิงก์ไปงานแปล แม่แบบ:ลปงป ใช้ลิงก์ไปหน้าหลัก
แม่แบบ:ลิงก์ไปงานแปลย่อย แม่แบบ:ลปงปย ใช้ลิงก์ไปหน้าย่อย