ผู้สร้างสรรค์:สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
(พ.ศ. 2504–ปัจจุบัน)
ตำรวจชาวไทย

งานแก้ไข

2563แก้ไข

2564แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มแก้ไข