แม่แบบ:งานใหม่

งานใหม่ (งานที่แสดงบนหน้าหลัก)

เรื่องคุณเจเรมีนักตกปลา (ค.ศ. 1906)

โดย เบียทริกซ์ พอตเทอร์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ

ซินเดอเรลลา หรือรองเท้าแก้วใบน้อย (ค.ศ. 1865)

โดย พี่น้องดีเอล, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)

ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525 (พ.ศ. 2525)

ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (พ.ศ. 2539)

ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)

ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2557)

ผู้สร้างสรรค์: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2557)

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2553)

ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)

ผู้สร้างสรรค์: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2557)

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)

ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา


กรุงาน

กรุงานที่พิสูจน์อักษรเสร็จ
2565: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2564: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2563: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2562: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม