ไฟล์:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(831 × 1,235 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 296 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 11 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Act in Addition to the Penal Code, 2468 Buddhist Era

ไทย: พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

 th:พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1893–1941)  wikidata:Q313124 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว q:th:พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่ออื่น
Rama VII; Prince of Sukhothai; Prince Sukhothai Thammaracha; Prajādhipaka
คำอธิบาย Thai sovereign และ พระมหากษัตริย์
วันเกิด/วันเสียชีวิต 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต กรุงเทพมหานคร เซอร์รีย์
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q313124
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act in Addition to the Penal Code, 2468 Buddhist Era
ไทย: พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 21 ธันวาคม พ.ศ. 2468
publication_date QS:P577,+1925-12-21T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘". (๒๔๖๘, ๒๑ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก. น่า ๒๓๓–๒๔๓.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:03, 2 มกราคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:03, 2 มกราคม 2564หน้า 831 × 1,235, 11 (296 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{creator:Prajadhipok}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/233.PDF พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช ๒๔๖๘]". (๒๔๖๘, ๒๑ ธันวาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก. น่า ๒๓๓–๒๔๓.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์