สถานีย่อย:โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
โรงพิมพ์ในจังหวัดพระนคร ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดิมไม่ปรากฏ อยู่ถนนตรีเพชร เจ้าของ คือ นางหยิน จุลวิธูร (10 มกราคม พ.ศ. 2422 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501) ซึ่งต่อมาสมรสกับพระโสภณอักษรกิจ (นายเล็ก สมิตะสิริ; 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2491) ภายหลังย้ายไปตำบลวัดเกาะ ครั้น พ.ศ. 2443 ย้ายไปถนนเจริญกรุง ใกล้วังบูรพาภิรมย์ และเปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์เป็น "โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร" ตามราชทินนามของนายเล็ก ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ย้ายอีกครั้งไปถนนราชบพิตร เลิกกิจการไปเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ต้นรัชกาลที่ 9 ยังมีงานพิมพ์อยู่[1]

งานแก้ไข

2449แก้ไข

2450แก้ไข

2451แก้ไข

2452แก้ไข

2458แก้ไข

2459แก้ไข

2460แก้ไข

2461แก้ไข

2462แก้ไข

2463แก้ไข

2464แก้ไข

2465แก้ไข

2466แก้ไข

2467แก้ไข

2468แก้ไข

2469แก้ไข

2470แก้ไข

2471แก้ไข

2472แก้ไข

2473แก้ไข

2474แก้ไข

2475แก้ไข

2476แก้ไข

2478แก้ไข

2479แก้ไข

2481แก้ไข

2482แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอนก นาวิกมูล. (2549). หมายเหตุประเทศสยาม 4. กรุงเทพฯ: 959 พับลิชชิ่ง. ISBN 9749434382. น. 139–154, 202–208.